Zobacz jak wygląda praca w SuperTacho

... BO DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH
SUPERTACHO - MODUŁY

To jest w standardzie!

Codzienne rozliczanie kierowców w blisko tysiącu firm transportowych we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce oraz sugestie zgłaszane przez Klientów, którzy korzystają z programu od kilku lat, pozwoliło pogrupować najpotrzebniejsze funkcje w czterech głównych modułach funkcjonalnych.

imporrt1
IMPORT DANYCH I PODGLĄD AKTYWNOŚCI
moduł IMPORT

odczyt plików cyfrowych, analiza wykresówek, dane z zewnętrznych systemów GPS, obsługa czytników

naruszenia1
ANALIZA NARUSZEŃ I BŁĘDÓW KIEROWCÓW
moduł NARUSZENIA

naruszenia wg ITD, terminy odczytów, pouczenia i oświadczenia

wyliczewid1
EWIDENCJA CZASU PRACY I WYNAGRODZENIA
moduł EWIDENCJA

ewidencja godzin pracy, nadgodzin, dyżurów i pracy w nocy, wyliczanie kwot wynagrodzeń i dopłat UE

deleg1
ROZLICZANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH
moduł DELEGACJE

obliczanie diet i ryczałtów noclegowych, import granic z wszystkich GPS, składniki płac minimalnych UE

Wczytywanie i podgląd aktywności z plików cyfrowych, wykresówek oraz systemów GPS (granice i czas pracy dla pojazdów o DMC<3,5t).

Weryfikacja i obsługa naruszeń i błędów popełnianych przez kierowców (naliczanie wysokości kar, generowanie pouczeń i oświadczeń dla kierowców, korygowanie zapisów z tachografów).

Tworzenie i rozliczenie ewidencji czasu pracy kierowców, weryfikacja nadgodzin, dyżurów i pracy w porze nocnej. Możliwość oszacowania składników ryczałtowych oraz wyliczenia kwot wynagrodzeń w PLN oraz dopłat UE.

Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych kierowców: diety, ryczałty noclegowe, odliczenia do składników płac minimalnych UE. Automatyczne pobieranie granic z systemów GPS różnych producentów.

Wszystkie funkcje programu są zbudowane w sposób elastyczny i gotowe do rozwijania wg sugestii i potrzeb zgłaszanych przez Klientów. Każdy przesłany do nas wzór pliku z granicami z dowolnego systemu GPS po weryfikacji jest integrowany z modułem IMPORT. Ulepszenia są udostępniane w ramach aktualizacji pobieranych ze strony internetowej www.supertacho.pl. Zapraszamy do aktywnego zgłaszania swoich uwag oraz sugestii do programu - najaktywniejszych użytkowników nagrodzimy upominkami branżowymi.

SUPERTACHO - GALERIA
Zobacz jak to wygląda!
location-icon

Poniżej umieściliśmy najciekawsze zrzuty ekranu z programu SuperTacho. Na kanale [ Youtube ] można znaleźć nasze prezentacje i krótkie filmiki szkoleniowe z zasad obsługi systemu. Mamy nadzieję, że te obrazki przybliżą przejrzystość interfejsu SuperTacho.

start_logowanie Logowanie do programu
panel_glowny Ekran głowny programu
wczytywanie_pplików Wczytywanie plików do programu
aktywnosci Podgląd aktywności
naruszenia Zbiorcza analiza naruszeń kierowców
import_granic_z_gps Tworzenie delegacji wg danych z dowolnego systemu GPS
delegacje_z_granicami Widoczne granice po imporcie z systemu GPS
delegacjw_rozliczenie_wydruk Podsumowanie należności z tytułu podrózy służbowych
ewidencja_wyliczanie_zbiorcze_14_kierowców_15-sekund_pół-roku Rozliczenie zbiorcze ewidencji czasu pracy
ewidencja_wyliczanie_zbiorcze_14_kierowców_15-sekund_pół-roku_14kierowców_x6miesiecy Rozliczenie zbiorcze ewidencji czasu pracy cd.
ewidencja_godziny Tabel składników ewidencji czasu pracy kierowcy
!!!ewidencja_podglad_kwot Naliczenie składników wynagrodzenia kierowcy
!!!ewidencja_podglad doplatUE Rozliczenie dopłat do płac minimalnych w UE
zestaw_wydruków_raporty Panel wydruków, zestawień i raportów
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA - CZEKAMY NA TWOJE PYTANIA!

Masz pytanie? Zadaj je teraz!

Jak możemy Ci pomóc ?
NASZ ADRES
to top button